• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Изчезва ли врабчето в България?
14.06.2016

Изчезва ли врабчето в България?

Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българско дружество за защита на птиците, показват тревожни резултати за състоянието на птиците около нас. От всички оценени 71 вида птици 21% намаляват, а 18% се увеличават.
Видове като домашното врабче  (-31%), щиглецът   (-52%)  и скорецът (-41%) намаляват със значителни темпове през последните години. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушото коприварче  - цели 68% понижение в популацията. В преброяването спад има и в числеността на обичаната от всички селска лястовица.
Сред увеличаващите се видове са голямото белогушо коприварче (+226%), голям синигер (49%), южен славей (34%).
Има и трета група от видове, чието състояние остава стабилно. Такива са гугутката, кукувицата, свраката, сойката, чинката и др.
От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата.
Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи показва намалява с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.

За осъществяването на тази оценка, доброволци са обходили пеша близо 4 000 км в 188 места (т.нар. пробни площадки) от цялата страна в рамките на над 3240 часа доброволен труд (405 работни дни).
Оценката за състоянието на птиците се осъществява в рамките на инициативата за Мониторинг на широкоразпространените видове птици, започнала през 2004 г. от Българско дружество за защита на птиците. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи служи за оценка устойчивостта на Програмата за развитие на селските райони. Също така, мониторинговата схема е сред основните, включени в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. Резултатите от мониторинга на широко разпространените видове птици се включва в годишния доклад за състоянието на природата в България. 
Състоянието на птиците в периода 2005-2015 г. е оценено в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата“, финансиран по Програма BG 03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Българско дружество за защита на птиците изказва сърдечни благодарности към всички участници, включили се доброволно в инициативата.

/снимка: Йордан Христов/

http://bspb.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.