• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Локализирахме 56 гнезда на малък креслив орел в България
24.06.2016

Локализирахме 56 гнезда на малък креслив орел в България

Завършиха теренните проучвания за локализиране на гнездата на малък креслив орел в 16 защитени зони от мрежата Натура 2000, в които работим по проекта LIFE+ „Горите на орела“. Те се проведоха за последните три години. Проучванията дават много ценна информация за вида и популацията му и, след задълбочен анализ, са основен инструмент за опазването му.
В периода на теренната работа са открити 56 гнезда на малък креслив орел. Общият брой на локализираните двойки за шестнадесетте проектни зони и околностите им е 150-170 гнездящи двойки. Установено е, че основните заплахи за вида са свързани с горско-стопанските дейности.
Най-много от гнездата се намират в защитена зона Сакар - при проучванията на територията на защитената зона са установени гнездата на 12 двойки кресливи орли. В зона „Дервентски възвишения“ и близките околности бяха установени 16 гнезда на вида, а в „Западна Странджа“ – 8. Популацията на вида е най-многобройна и стабилна в тези три района. В „Котленска планина“ са намерени гнездата на 5 двойки малки кресливи орли, и допълнително са локализирани териториите на още 8 двойки“. С по-малка популация са „Адата Тунджа“ и „Язовир Ивайловград“ , като там са регистрирани до 4 гнездящи двойки.
Видът не се среща в района на „Каменски баир“ и е отчетен спад в популацията за защитена зона „Странджа“. Видът не гнезди и в защитена зона „Атанасовско езеро“, но тя е от изключително значение за миграцията на орела - Малкият креслив орел мигрира през зоната с численост над 20 000 екземпляра.
Информацията за вида се събира с помощта на мобилното приложение Smart Birds Pro и е обобщена в доклад и ГИС база данни, които скоро ще бъдат налични и на сайта на проекта. Информацията ще се използва за създаване на специализиран слой с гори, собствениците на които ще могат да получат компенсации за опазването на гнездата.

http://bspb.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.