• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Бъди откривател, включи се в изготвянето на Атласа на гнездящите птици в Европа
12.05.2017

Бъди откривател, включи се в изготвянето на Атласа на гнездящите птици в Европа

Започна активният сезон за събиране на информация за гнездящите птици в България. Събраните данни ще бъдат използвани за изготвянето на второ издание на Атласа на гнездящите птици в Европа. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразие на Стария континент и ще обхване около 600 вида птици в над 50 държави. В картирането на гнездящите птици участват хиляди доброволци от цяла Европа.


Сред основните цели на проекта са създаване на актуални карти на разпространението на видовете птици, базирани на квадрати с размер 50х50 км, както и оценка на численостите и обилието, регистриране на изменения във видовия състав в различните региони на континента и приоритизиране на природозащитните усилия. За да бъде успешна тази инициатива имаме нужда от вашата помощ!

В изготвянето на Атласа може да се включи всеки с интерес в наблюдението и разпознаването на птици като предоставя данни, събрани по различни методики.  Най -подходящ период за събиране на информация за гнездящите видове птици са месеците април-юни, когато повечето видове активно маркират територия, изпълняват брачни песни и строят гнездата си.

Най-лесният и достъпен начин за събирането и предоставянето на информация за наблюдаваните видове и тяхната численост е чрез използването на приложението за смартфони и таблети SmartBirds Pro, което свободно можете да изтеглите оттук. Приложението е разработено, за да бъде в помощ  на експерти и природолюбители при събирането на данни за биологичното разнообразие.

Предимство на приложението е, че събраните данни са с географски координати, което позволява лесното им използване за целите на Европейския атлас. Данни, събрани по друг начин също са добре дошли. Информация за гнездящи птици може да се събира дори по време на разходки сред природата, в планината или парковете на населените места без да се следва специална методика. Не е необходимо събирането на подробна информация за всяко наблюдение, важно е единствено да се отбележи видът, броят наблюдавани индивиди и статусът на вида. Статусът определя каква е вероятността видът да гнезди – дали е видяна една птица, двойка, строят ли гнездо и т.н. Повече информация за полето „статус на вида“ може да откриете в ръководството на SmartBirds pro тук.

Ако нямате време да въвеждате и изпращате всички данни, може да ни изпратите само такива на скрити и редки видове. Може да се окаже, че вие сте единственият човек в Европа, установил конкретния вид в този квадрат! Примери за видовете, за които има по-малко данни и по-трудно се регистрират са: козодой, ливаден дърдавец, пъструшки, сови, шаварчета, както и птиците във високите планини. Ценни са и данните за грабливи птици и колонии на чапли, корморани, брегови лястовици. Също данни за гнездене на видове извън досегашния ареал. Например южни видове в Северна България.

Много интересни данни могат да се съберат и по време на фотографиране на птици. А ако не сте сигурни кой е видът, може да ни изпратите снимка.

Данни, събрани в предни години, от 2013 г. насам също могат да бъдат полезни, тъй като периодът на Атласа е 2013-2017 година. Може да допринесете за Европейския Атлас и с данни от други страни. Много неизследвани места има в Балканските държави, Турция и Русия.  Всяко наблюдение, както на често срещани, така и на редки видове птици, е от изключително значение и важен принос за постигането на голямата цел, а именно успешното изготвяне на Атласа на гнездящите птици в Европа!

За повече информация за събирането и предоставянето на наблюдения за Европейския атлас на гнездящите птици:
Волен Аркумарев – е-мейл: volen.arkumarev@bspb.org, тел: 087 911 9084

 

снимка: /© Светослав Спасов, www.NatureImages.eu/

http://bspb.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
Type the code:
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones