• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Най-редкият вид корморан в България увеличава числеността си
12.05.2017

Най-редкият вид корморан в България увеличава числеността си

На 3 май експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установиха 88 заети гнезда на качулати корморани (Phalacrocorax aristotelis) общо на двата острова Св. Иван и Св. Петър до град Созопол.  Гнездящите качулати корморани са се увеличили с над 50% спрямо миналата година, когато бяха установени 55 заети гнезда. Тази нова колония установена за първи път от БДЗП през 2013 г., расте изключително бързо с около 50% увеличение спрямо всяка предходна година.


Качулатият корморан е  най-редкият от трите вида корморани, които се срещат в България и e с намаляваща световна популация. Той е изключително морски вид, като може да се гмурка на дълбочина над 60 метра. Видът гнезди единствено на острови и стръмни  морски брегове.

До 2013 видът гнезди само по северното крайбрежие на България. Островите Св. Иван и Св. Петър са единственото находище на вида по Южното Черноморие. Островите предлагат множество удобни скали за гнездене на видимо увеличаващата се колония. Ако колонията запази тази тенденция на увеличение скоро може да се превърне в най-голямата за страната.  Те са също така единствена нощувка на вида извън гнездовия период по Южното Черноморие, като през зимните месеци нощуващите птици на острова са над 400 индивида.

Кормораните делят острова заедно с най-голямата колония на жълтокраки чайки в България. За съжаление има незаконна практика да се събират яйцата на чайките, гнездящи на островите, което води до сериозно безпокойство и за двата вида. Тези практики са нарушение на закона за биологичното разнообразие, а извършването им в размножителния период води и до силно безпокойство за видовете. По този начин, освен че се намалява гнездовия успех, птиците се възпрепятстват да отглеждат своите малки и да полагат необходимите грижи за тях.


/снимка:  Ралица Георгиева/

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
Poner el codigo:
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones